Javno naročilo

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000 (Elektrika)
Podatki o predmetu naročila: Nabava električne energije - odjava merilnega mesta zaradi rušenja objekta OE LJ
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 5 k pogodbi o dobavi električne energije za leti 2019 in 2020 št. 175/2018
Vrednost dodatka:-200,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:24.06.2020
Trajanje dodatka:7 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih