Javno naročilo

JN002523/2020-X01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000:Elektrika
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 5201-7/2020-5
Pogodbena vrednost:86.313,04 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.06.2020
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 5201-7/2020-5 (sklenitev: 05.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki