Javno naročilo

JN002274/2020-C01

Datum objave:31.07.2020
Datum zadnje spremembe:31.07.2020
 
Naročnik
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum
Pogodbena vrednost:17.520,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:02.07.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o., Ob Dravi 2A, SI-2000 Maribor
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, SI-1000 Ljubljana
ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., Šmartinska cesta 154, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum (sklenitev: 02.07.2020, zadnja spr.: 31.07.2020)prenos datoteke|podrobni podatki