Javno naročilo

JN008870/2019-C01

Datum objave:31.07.2020
Datum zadnje spremembe:31.07.2020
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33140000:Proizvodi za medicinsko uporabo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 50-05-12/2019
Pogodbena vrednost:9.200,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.05.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 85, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 50-05-12/2019 (sklenitev: 08.05.2020, zadnja spr.: 31.07.2020)prenos datoteke|podrobni podatki