Javno naročilo

JN003203/2020-C01

Datum objave:31.07.2020
Datum zadnje spremembe:31.07.2020
 
Naročnik
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 98351000:Storitve upravljanja parkirišč in parkirnih hiš
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:dobava in vzdrževanje sistemov za upravljanje parkirišč
Pogodbena vrednost:1.037.000,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.06.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
Q-FREE TRAFFIC DESIGN, podjetje za gradbeni in računalniški inženiring, razvoj informacijskih sistemov, zastopanje tujih partnerjev in trgovino d.o.o., Kamniška ulica 50, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
dobava in vzdrževanje sistemov za upravljanje parkirišč (sklenitev: 10.06.2020, zadnja spr.: 31.07.2020)prenos datoteke|podrobni podatki