Javno naročilo

JN003028/2020-X01

Datum objave:31.07.2020
Datum zadnje spremembe:31.07.2020
 
Naročnik
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90510000:Odstranjevanje in obdelava odpadkov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 2550-20-340017 o oddaji, prevzemu in obdelavi ločeno zbrane odpadne embalaže (za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Pogodbena vrednost:90.997,13 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:02.07.2020
Trajanje pogodbe:5 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 2550-20-340017 o oddaji, prevzemu in obdelavi ločeno zbrane odpadne embalaže (za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6) (sklenitev: 02.07.2020, zadnja spr.: 31.07.2020)prenos datoteke|podrobni podatki