Javno naročilo

JN007181/2019-C01

Datum objave:07.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34144210:Gasilska vozila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o nakupu gasilskega vozila
Pogodbena vrednost:195.059,70 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.10.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
WEBO dekontaminacija, oprema in proizvodi, d.o.o., Dragomelj 84, SI-1230 Domžale
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o nakupu gasilskega vozila (sklenitev: 14.10.2019, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki