Javno naročilo

JN007677/2020-F01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72000000:Storitve informacijske tehnologije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JNOKP-072020 Nadgradnja programske opreme Ekolog
Pogodbena vrednost:26.791,20 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.12.2020
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BASS, računalniški inženiring, posredovanje, storitve in trgovina, d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JNOKP-072020 Nadgradnja programske opreme Ekolog (sklenitev: 21.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki