Javno naročilo

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 32570000 (Komunikacijska oprema)
Podatki o predmetu naročila: Dobava in inicializacija kartic IJPP za uvedbo enotne vozovnice
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:aneks št. 2 - kartice IJPP
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:28.12.2020
Trajanje dodatka:6 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KARTSISTEMI, storitve kartičnega poslovanja, d.o.o., Titova ulica 31, SI-1433 Radeče

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih