Javno naročilo

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
Podatki o predmetu naročila: Sprememba dinamike izvajanja del
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks 1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:05.08.2020
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, SI-8000 Novo mesto

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih