Javno naročilo

JN005862/2019-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
Podatki o predmetu naročila: Pšenična bela moka TIP 500
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 3 k pogodbi C2611-20-053101
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:14.12.2020
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 154, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih