Javno naročilo

JN006610/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE, Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:DOM STAREJŠIH LOGATEC
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
DOM TABER SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
DOM LUKAVCI
DOM STAREJŠIH RAKIČAN

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE
ZAVOD SVETE TEREZIJE
DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE
DOM OB SAVINJI CELJE
DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠK. LOKA
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA
PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD
SENECURA DOM STAREJŠIH OBČANOV VOJNIK D.O.O.
DOM UPOKOJENCEV IZOLA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
DOM STAREJŠIH LENDAVA
DOM UPOKOJENCEV KRANJ
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK
DOM POD GORCO
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
TALITA KUM ZAVOD ZA POMOČ MATERAM IN OSTARELIM
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA
DOM POČITKA MENGEŠ
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR
CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O.
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ
VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER
DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
CUDV DOBRNA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE
COMETT DOMOVI D.O.O., PEGAZOV DOM
DOM NINE POKORN GRMOVJE
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO
COMETT DOMOVI D.O.O., DOM VIHARNIK
DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE
VARSTVENI DELOVNI CENTER INCE
DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA
SENECURA DOM STAREJŠIH OBČANOV MARIBOR D.O.O.
DOM KUZMA D.O.O.
DOM STAREJŠIH OBČANOV MOSTE POLJE
SENECURA RADENCI D.O.O.
DOM NA KRASU
DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA D.O.O.
DOM LIPA
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000:Elektrika
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvedbi javnega naročila, dobava električne energije, Dom upokojencev Nova Gorica
Pogodbena vrednost:96.407,57 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.12.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA, Gregorčičeva ulica 16, SI-5000 Nova Gorica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvedbi javnega naročila, dobava električne energije, Dom upokojencev Nova Gorica (sklenitev: 20.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki