Javno naročilo

JN007568/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72250000:Sistemske in podporne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o vzdrževanju programske opreme ODOS
Pogodbena vrednost:86.961,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.12.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9B, SI-3320 Velenje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o vzdrževanju programske opreme ODOS (sklenitev: 21.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki