Javno naročilo

JN008081/2019-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71355000:Geodetske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izdelava geodetskega načrta za PZI protihrupne ograje ob cesti Bevško - Trbovlje
Pogodbena vrednost:4.882,44 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.01.2021
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava geodetskega načrta za PZI protihrupne ograje ob cesti Bevško - Trbovlje (sklenitev: 11.01.2021, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki