Javno naročilo

JN006943/2020-Q02

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO, Fazan 5, 6320 Portorož - Portorose
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45331000 (Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav)
Podatki o predmetu naročila: SKLOP 2: Prenova razsvetljave igralne površine
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo energetske prenove športne dvorane Lucija za sklop 2
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:05.01.2021
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GeoEnergetika, družba za okolju prijazne energije, d.o.o., Nemčavci 64, SI-9000 Murska Sobota

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih