Javno naročilo

JN007634/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33696000:Reagenti in kontrastna sredstva
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 091-40-6/20 za Reagenti in potrošni material za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800
Pogodbena vrednost:822.734,40 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.12.2020
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
TG-MED, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Podbrezje 234, SI-4202 Naklo
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 091-40-6/20 za Reagenti in potrošni material za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800 (sklenitev: 15.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki