Javno naročilo

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
Podatki o predmetu naročila: Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Spodnje Lancovo
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2 k gradbeni pogodbi za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Spodnje Lancovo
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:17.12.2020
Trajanje dodatka:21 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, SI-4000 Kranj

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih