Javno naročilo

JN007840/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33696000:Reagenti in kontrastna sredstva
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 091-41-6 20 za nakup aparata PCR za sindromsko diagnostiko
Pogodbena vrednost:56.357,17 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:18.12.2020
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 091-41-6 20 za nakup aparata PCR za sindromsko diagnostiko (sklenitev: 18.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki