Javno naročilo

JN007523/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 18000000:Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi oblačil
Pogodbena vrednost:147.393,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.12.2020
Trajanje pogodbe:34 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o., Primorska cesta 6C, SI-3325 Šoštanj
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi oblačil (sklenitev: 21.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki