Javno naročilo

JN007034/2020-Q01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 32232000 (Oprema za video konference)
Podatki o predmetu naročila: Dobava opreme za videokonferenco za zavode za prestajanje kazni zapora
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:aneks št. 1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:21.12.2020
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ROLAN PROIZVODNO, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O., Jadranska cesta 27, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih