Javno naročilo

JN001846/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45212224:Gradbena dela na stadionu
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Prenova NS Brežice - I. faza: Umetna trava
Pogodbena vrednost:609.830,55 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.06.2020
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
FIT ŠPORT, storitve, šport in rekreacija, d.o.o., Sv. Trojica 87, SI-1233 Dob
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Prenova NS Brežice - I. faza: Umetna trava (sklenitev: 10.06.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki