Javno naročilo

JN006218/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71354100:Storitve izdelave digitalnih kart
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 1130-130/2020 za projekt IZDELAVA OPOZORILNIH KART EROZIJE V MERILU 1:25000 ZA IZBRANIH 37 OBČIN
Pogodbena vrednost:492.026,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.12.2020
Trajanje pogodbe:27 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje, d.o.o., Linhartova cesta 9, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 1130-130/2020 za projekt IZDELAVA OPOZORILNIH KART EROZIJE V MERILU 1:25000 ZA IZBRANIH 37 OBČIN (sklenitev: 30.12.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki