Javno naročilo

JN001838/2020-C01

Datum objave:13.01.2021
Datum zadnje spremembe:13.01.2021
 
Naročnik
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45221119:Gradbena dela na obnovi mosta
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o obnovi lesenega mostu v Cerkljah ob Krki
Pogodbena vrednost:657.814,76 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.06.2020
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, SI-8290 Sevnica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o obnovi lesenega mostu v Cerkljah ob Krki (sklenitev: 09.06.2020, zadnja spr.: 13.01.2021)prenos datoteke|podrobni podatki