Javno naročilo

JN006258/2019-F01

Datum objave:07.04.2021
Datum zadnje spremembe:07.04.2021
 
Naročnik
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30000000:Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Naročilo št.: NN210894 za Dobavo računalniške opreme - Sklop 1
Pogodbena vrednost:4.082,67 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.03.2021
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
LANCOM inženiring računalniških sistemov d.o.o., Tržaška cesta 63, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Naročilo št.: NN210894 za Dobavo računalniške opreme - Sklop 1 (sklenitev: 26.03.2021, zadnja spr.: 07.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki