Javno naročilo

JN000701/2021-C01

Datum objave:07.04.2021
Datum zadnje spremembe:07.04.2021
 
Naročnik
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34142000:Vozila z dvigali in prekucniki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Dobava tovornih komunalnih vozil
Pogodbena vrednost:386.618,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.03.2021
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BIJOL zastopanje, proizvodnja d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Dobava tovornih komunalnih vozil (sklenitev: 26.03.2021, zadnja spr.: 07.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki