Javno naročilo

JN001643/2021-X01

Datum objave:07.04.2021
Datum zadnje spremembe:07.04.2021
 
Naročnik
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50100000:Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum (popravila delovnega orodja in delovnih priključkov) - Kovinar gradnje ST d.o.o.
Pogodbena vrednost:109.800,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.04.2021
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
KOVINAR - GRADNJE ST, storitve in trgovina, d.o.o., Spodnji Plavž 26, SI-4270 Jesenice
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum (popravila delovnega orodja in delovnih priključkov) - Kovinar gradnje ST d.o.o. (sklenitev: 06.04.2021, zadnja spr.: 07.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki