Javno naročilo

JN000892/2021-X01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72200000:Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema evidence trga nepremičnin 2021/22
Pogodbena vrednost:46.500,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:18.03.2021
Trajanje pogodbe:11 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Sinergise, laboratorij za geografske informacijske sisteme, d.o.o., Cvetkova ulica 29, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba za: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema evidence trga nepremičnin 2021/22 (sklenitev: 18.03.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki