Javno naročilo

JN002000/2019-C01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
Podatki o predmetu naročila: Prevoz otrok s posebnimi potrebami iz Mestne občine Kranj
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:DODATEK ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI KRANJ ŠT. 600-23/2019-27-(47/10)
Vrednost dodatka:6.009,36 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:31.03.2021
Trajanje dodatka:3 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
VRANKAR - BUS, avtobusni prevozi, izleti, turizem, d.o.o., Buč 20, SI-1219 Laze v Tuhinju

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih