Javno naročilo

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 77200000 (Gozdarske storitve)
Podatki o predmetu naročila: Izvajanje storitev sečnje in spravila lesa v gozdovih v lasti Republike Slovenije
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS ŠT.1 K POGODBI SEC_2020-PO_00550
Vrednost dodatka:1.944,68 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:25.03.2021
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
STOLLES OPREMA ZA POSLOVNE PROSTORE MARKO PELJHAN S.P., Gozd 10, SI-5273 Col

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih