Javno naročilo

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71620000 (Storitve analiz)
Podatki o predmetu naročila: Dodatni obratovali monitoring ind. OV MMV1-3 z delnimi poročili zaradi izvedbe pilotne čistilne naprave MBR
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2 k Pogodbi št. 69/2020
Vrednost dodatka:4.440,36 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:16.03.2021
Trajanje dodatka:21 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova ulica 10, SI-2250 Ptuj

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih