Javno naročilo

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
Podatki o predmetu naročila: IZGRADNJA KANALIZACIJE OD DEPONIJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV DO JAVNE KANALIZACIJE
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS ŠT. 2 H GRADBENI POGODBI ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE OD DEPONIJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV DO JAVNE KANALIZACIJE
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:26.03.2021
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21C, SI-2270 Ormož

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih