Javno naročilo

JN006647/2020-C01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 430-75/2020 04/81 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje
Pogodbena vrednost:7.749.430,50 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.03.2021
Trajanje pogodbe:31 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21C, SI-2270 Ormož
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D., Zagrebška cesta 49A, SI-2250 Ptuj
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 430-75/2020 04/81 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje (sklenitev: 26.03.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki