Javno naročilo

JN000485/2021-X01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000:Elektrika
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi električne energije
Pogodbena vrednost:49.979,06 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.03.2021
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi električne energije (sklenitev: 12.03.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki