Javno naročilo

JN000177/2021-X01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 44000000:Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum (sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov) - Merkur trgovina d.o.o.
Pogodbena vrednost:39.649,45 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:25.03.2021
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, SI-4202 Naklo
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum (sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov) - Merkur trgovina d.o.o. (sklenitev: 25.03.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki