Javno naročilo

JN000177/2021-X01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 44000000:Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum (sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov) - Andotehna d.o.o.
Pogodbena vrednost:12.346,30 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.03.2021
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ANDOTEHNA proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o., Podgorska cesta 2, SI-1310 Ribnica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum (sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov) - Andotehna d.o.o. (sklenitev: 17.03.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki