Koncesija

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Koncedent
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
 
Objava razpisa za podelitev koncesije
Mesto objave:Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/14, z dne 28.03.2014 in 33/14 z dne 9. 5. 2014 ); Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/17, z dne 10.2.2017 in 12/2017, z dne 10.3.2017); Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih prog
Datum objave:28.03.2014
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2021 št. 1000-21-0416
Pogodbena vrednost:36.042,82 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.02.2021
Trajanje pogodbe:4 mesecev
 
Koncesionar
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2021 št. 1000-21-0416 (sklenitev: 05.02.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki