Javno naročilo

JN001005/2021-X01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71000000:Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:C2030-20-298743 - Izvajanje tehničnega svetovanja in nadzora pri preureditvi poslovnih prostorov na Jerebovi 1 in 2 v Novem mestu za potrebe Okrožnega sodišča v Novem mestu
Pogodbena vrednost:79.043,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.04.2021
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, SI-8270 Krško
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
C2030-20-298743 - Izvajanje tehničnega svetovanja in nadzora pri preureditvi poslovnih prostorov na Jerebovi 1 in 2 v Novem mestu za potrebe Okrožnega sodišča v Novem mestu (sklenitev: 06.04.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki