Javno naročilo

JN007921/2020-X01

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90400000:Storitve v zvezi z odplakami
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Prevzem odpadnih tunelskih pralnih voda
Pogodbena vrednost:133.869,23 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:02.04.2021
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o., Pot na Kamenšak 17, SI-2230 Lenart v Slov. goricah
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Prevzem odpadnih tunelskih pralnih voda (sklenitev: 02.04.2021, zadnja spr.: 08.04.2021)prenos datoteke|podrobni podatki