Javno naročilo

JN007123/2020-Q02

Datum objave:08.04.2021
Datum zadnje spremembe:08.04.2021
 
Naročnik
OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: GOI dela
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2
Vrednost dodatka:55.805,72 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:02.04.2021
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GRADNIK gradbeništvo in nadzor d.o.o., Brodišče 12, SI-1236 Trzin

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih