Javno naročilo

JN002237/2021-F01

Datum objave:13.05.2021
Datum zadnje spremembe:13.05.2021
 
Naročnik
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50800000:Razne storitve popravila in vzdrževanja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pog. št. 6600003513
Pogodbena vrednost:402.600,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.05.2021
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LOGOPAK logistika, pakiranje, trgovina, posredništvo d.o.o., Užiška ulica 4, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pog. št. 6600003513 (sklenitev: 11.05.2021, zadnja spr.: 13.05.2021)prenos datoteke|podrobni podatki