Javno naročilo

JN001866/2021-X01

Datum objave:13.05.2021
Datum zadnje spremembe:13.05.2021
 
Naročnik
OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba št. 4304-1/2021-085 Ureditev JP 994250 Hrvat - Ceferin
Pogodbena vrednost:118.596,21 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.05.2021
Trajanje pogodbe:3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba št. 4304-1/2021-085 Ureditev JP 994250 Hrvat - Ceferin (sklenitev: 05.05.2021, zadnja spr.: 13.05.2021)prenos datoteke|podrobni podatki