Javno naročilo

JN007172/2020-X01

Datum objave:13.05.2021
Datum zadnje spremembe:13.05.2021
 
Naročnik
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79000000:Poslovne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 4301-2/21-1(172) Kampanja SOPA z ambasadorji
Pogodbena vrednost:8.069,31 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.01.2021
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MEDIA BUS Podjetje za ekonomsko propagando d.o.o., Breznikova cesta 7A, SI-1230 Domžale
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 4301-2/21-1(172) Kampanja SOPA z ambasadorji (sklenitev: 28.01.2021, zadnja spr.: 13.05.2021)prenos datoteke|podrobni podatki