Javno naročilo

JN002102/2021-X01

Datum objave:13.05.2021
Datum zadnje spremembe:13.05.2021
 
Naročnik
Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 41000000:Zbrana in očiščena voda
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za zamenjavo obstoječih membranskih modulov za filtracijo odpadne vode na KČN Kozina
Pogodbena vrednost:78.380,12 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.05.2021
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TEHNOBIRO, podjetje za inženiring, proizvodnjo, promet, trgovino in posredništvo, d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba za zamenjavo obstoječih membranskih modulov za filtracijo odpadne vode na KČN Kozina (sklenitev: 12.05.2021, zadnja spr.: 13.05.2021)prenos datoteke|podrobni podatki