Javno naročilo

Datum objave:13.05.2021
Datum zadnje spremembe:13.05.2021
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45351000 (Strojna inštalacijska dela)
Podatki o predmetu naročila: Podaljšanje roka izvedbe pogodbenih del
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi jpe-sir-393/18 - A (jpe-sir-186/21)
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:11.05.2021
Trajanje dodatka:19 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SANTOSA podjetje za izvedbo strojnih instalacij d.o.o., Slovenčeva ulica 15C, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih