Javno naročilo

JN001456/2017-C01Jn001456/2017-Q01, JN001456/2017-Q02, JN001456/2017-Q03,

Datum objave:28.02.2017
Datum zadnje spremembe:25.07.2019
 
Naročnik
OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233100:Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Ulica 1. celjske čete v Šentjurju
Pogodbena vrednost:823.210,10 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.09.2016, 29.12.2017, 08.03.2018, 20.06.2018, 30.11.2018, 17.07.2019
Trajanje pogodbe:16 mesecev, 4 mesecev, 2 mesecev, 5 mesecev, 6 mesecev, 3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SGP MESNER d.o.o., Gradiška 420, SI-2201 Zgornja Kungota
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE MESNER, Storitve, gradbeništvo, trgovina in inženiring d.o.o., Gradiška 420, SI-2201 Zgornja Kungota
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Ulica 1. celjske čete v Šentjurju (sklenitev: 06.09.2016, zadnja spr.: 28.02.2017)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 (sklenitev: 29.12.2017, zadnja spr.: 05.01.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 2 (sklenitev: 08.03.2018, zadnja spr.: 28.06.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 3 (sklenitev: 20.06.2018, zadnja spr.: 28.06.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 4 (sklenitev: 30.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 5 (sklenitev: 17.07.2019, zadnja spr.: 25.07.2019)prenos datoteke|podrobni podatki