Javno naročilo

JN005324/2017-C01

Datum objave:05.10.2017
Datum zadnje spremembe:05.10.2017
 
Naročnik
OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71400000 (Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve)
Podatki o predmetu naročila: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Krško (SDOPN1)
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba
Pogodbena vrednost:204.960,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.09.2017
Trajanje pogodbe:42 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale, Ljubljanska cesta 76, SI-1230 Domžale

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih