Javno naročilo

JN009439/2017-C01

Datum objave:21.01.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71400000:Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj
Pogodbena vrednost:233.569,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:16.01.2018, 29.11.2018
Trajanje pogodbe:42 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale, Ljubljanska cesta 76, SI-1230 Domžale
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (sklenitev: 16.01.2018, zadnja spr.: 21.01.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Dodatek št. 1 k okvirnemu sporazumu za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj št. 430-30/2017-8-48/15 (sklenitev: 29.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki