Javno naročilo

JN008102/2017-C01

Datum objave:23.04.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71322000:Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica
Pogodbena vrednost:294.540,21 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.10.2017, 26.11.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica (sklenitev: 26.10.2017, zadnja spr.: 23.04.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica (sklenitev: 26.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki