Javno naročilo

JN005029/2018-X01

Datum objave:04.09.2018
Datum zadnje spremembe:04.09.2018
 
Naročnik
MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
Podatki o predmetu naročila: Montaža modularnega objekta v sklopu Večnamenskega romskega centra Brezje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba na ključ za montažo modularnega objekta v sklopu Večnamenskega romskega centra Brezje
Pogodbena vrednost:144.545,11 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.08.2018
Trajanje pogodbe:2 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TRIMO MSS, modularne prostorske rešitve, d.d., Prijateljeva cesta 12, SI-8210 Trebnje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih