Javno naročilo

JN008305/2018-C01

Datum objave:18.03.2019
Datum zadnje spremembe:12.08.2020
 
Naročnik
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 64200000:Telekomunikacijske storitve, 64215000:Storitve IP telefonije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o zagotavljanju storitev stacionarne telefonijein storitev govora za potrebe ZRSZ
Pogodbena vrednost:273.787,81 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.03.2019, 30.08.2019, 28.11.2019, 23.07.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev, 44 mesecev, 40 mesecev, 32 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KRON TELEKOM, telekomunikacijski engeniring, d.o.o., Koroška cesta 20, SI-4000 Kranj
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o zagotavljanju storitev stacionarne telefonijein storitev govora za potrebe ZRSZ (sklenitev: 01.03.2019, zadnja spr.: 18.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k Pogodbi o zagotavljanju stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ (sklenitev: 30.08.2019, zadnja spr.: 13.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 2 k Pogodbi o zagotavljanju stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ (sklenitev: 28.11.2019, zadnja spr.: 02.12.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 3 (sklenitev: 23.07.2020, zadnja spr.: 12.08.2020)prenos datoteke|podrobni podatki